Sla navigatie over

Aalst. Sociale stad

Een welvarende stad is een stad die kansen biedt aan iedereen. Onze prioriteit ligt daar bij het bestrijden van kinder- en jongerenarmoede. Met brugfiguren versterken we de betrokkenheid van ouders bij het onderwijs van hun kinderen en sporen we verdoken armoede op. We zetten sociaal-sportieve initiatieven op bij de Aalsterse sportclubs. Zo kunnen alle jongeren genieten van een zinvolle vrijetijdsbesteding. Daarnaast zetten we de Aalsterse jeugdvoorzieningen in de kijker en verlagen we de drempels om eraan deel te nemen. 

Nederlands is de voertaal maar meertaligheid mag geen taboe zijn. We gebruiken meertaligheid net om maximaal leerkansen Nederlands aan te bieden. Onderzoek toont namelijk aan dat door meertaligheid toelaten bij (jonge) kinderen, ze sneller vooruitgang boeken met Nederlands. Rigoureus vasthouden aan Nederlands kan leiden tot frustraties en vertraagt het taalverwervingsproces alleen maar.

Onze specifieke zorg voor de jeugd betekent niet dat we de oudere generaties loslaten. We betrekken iedereen bij het beleid en laten deze waardevolle stem niet verloren gaan. Bovendien zoeken we oplossingen voor de stijgende eenzaamheid en voorzien we in excellente en betaalbare zorg.

Antwoord

We voorzien een sociaal steunfonds dat de Aalsterse scholen kan helpen om niet-betaalde schoolrekeningen of maaltijdrekeningen zelf op te nemen. We koppelen dit aan een beperkt sociaal onderzoek zodat de middelen juist terechtkomen. 

We doen een onderzoek naar de lege of pover gevulde brooddozen op de Aalsterse scholen en starten een proefproject op in afwachting van een Vlaamse oplossing. In het proefproject zoeken we samenwerking op met lokale handel en horeca. Klanten kunnen een vrije bijdrage doen en niet-verkochte producten hoeven zo niet verloren te gaan.

Brugfiguren slaan de brug tussen ouders, scholen en andere overheidsinstanties. Hun doel is om kinderen alle kansen te geven op en naast de schoolbanken. We stellen vast dat sommige ouders hier jammer genoeg nog van overtuigd moeten worden. We laten die kinderen niet los en spreken de ouders aan over hun plichten en de talenten van hun kinderen.   

We geloven sterk in sport als middel om sociaal-maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Zo kunnen kinderen competenties en sociale vaardigheden meekrijgen en kan er aan huiswerkbegeleiding gedaan worden. We gaan het gesprek aan met alle clubs die zo een werking willen opzetten en voorzien in (financiële) ondersteuning. 

We gaan het gesprek aan met Okapi Aalst om een gemeenschapswerking uit te bouwen. Okapi Aalst is een sterke ambassadeur van het Belgische basketbal en spreekt veel jongeren aan. Tegelijkertijd kan Okapi Aalst talent ontdekken op de Aalsterse scholen en pleintjes. Dit is een win-win voor de club en de Aalsterse jongeren. 

Aalst kent sterke jeugdverenigingen. De vaststelling is echter dat de samenstelling niet even divers is als de Aalsterse demografie. Nochtans staan de deuren van de verenigingen wagenwijd open en hanteren ze sociale tarieven. We voeren gerichte campagnes om meer kinderen (en ouders) over de streep te trekken. Vaak is een persoonlijk gesprek voldoende om de drempels weg te werken.  

Uiteraard is Nederlands de voertaal. Mensen moeten echter de kans krijgen het Nederlands machtig te worden. Meertaligheid kan hierbij helpen. Bovendien willen we het gebruik van kinderen als tolk aan de stedelijke loketten een halt toeroepen. Hiervoor voorzien we voldoende tolkondersteuning bij de loketbedienden. We willen immers vermijden dat kinderen moeilijke boodschappen zoals bijvoorbeeld bij het loket Migratie, moeten overbrengen aan de ouders. 

Onbekend is onbemind. Afgezien van de jongeren, kennen de verschillende gemeenschappen in Aalst elkaar niet zo goed. We nodigen expliciet iedereen van welke achtergrond dan ook uit op onze traditionele feesten zoals de jaarmarkt, Sint-Maarten en Carnaval. We ondersteunen de Aalsterse moslimgemeenschap om een Suikerfeest te organiseren dat open staat voor alle Aalstenaars, gelovig en niet-gelovig. Vriendschap gaat immers door de maag.

Iedereen verdient een goede oude dag. We blijven investeren in onze woonzorgcentra en innoveren in zorg bij dementie. Vereenzaming is een groot probleem bij ouderen, zowel in de stad als in de meer landelijke gebieden. We zetten een vrijwilligerssysteem op voor ouderen die weinig tot geen bezoek kennen. Het Hello Jenny-project uit Gent waarbij een sensor het aantal bezoeken meet en een slimme box vraagt naar de nood aan een bezoek, kan hierbij inspirerend werken. 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder