Sla navigatie over

Aalst. Stad om te beleven

De carnavalmicrobe stroomt door ons bloed. We koesteren dan ook Aalst Carnaval als erfgoed, als attitude, als sociaal bindmiddel en als feest zonder weerga. We faciliteren het carnavalfeest in al zijn facetten en maken er een feest van voor elke Aalstenaar. We houden carnaval het ganse jaar levendig door een carnavalbelevingscentrum in te richten. 

Aalst is echter meer dan carnaval alleen. We ondersteunen het rijke en diverse Aalsterse cultuurleven met de nodige repetitie- en zaalinfrastructuur en geven kansen aan jongerencultuur. We zetten Cirk! Aalst verder maar halen ook nieuwe culturele events en tentoonstellingen naar Aalst. We voorzien hierbij een bijzondere rol voor Netwerk Aalst. We hechten veel waarde aan sport als uitlaatklep voor jong en oud en blijven inzetten op laagdrempelige sportfaciliteiten. We brengen sport naar de wijken door te investeren in sportpleintjes en skateparkjes.

Antwoord

We richten in het stedelijk museum ’t Gasthuys een carnavalsbelevingscentrum in. We bieden er workshops aan voor jong en oud: van hoe ontwerp en maak ik een carnavalskop tot maak zelf een carnavalsnummer. Hiervoor zoeken we de samenwerking op tussen de carnavalsverenigingen en de Stedelijke Academies voor Beeldende Kunsten en Podiumkunsten. 

Het carnavalsbelevingscentrum wordt een onderdeel van de nieuwe museuminvulling van ’t Gasthuys. Een nieuwe interactieve tentoonstelling moet het rijke verleden van de stad Aalst en haar omgeving vertellen. In het museum brengen we verhalen zoals de slag bij de Hertshaag en de erbarmelijke levensomstandigheden van de textielarbeiders tijdens de 19de eeuw, tot leven. 

Tijdens de zomer laten we cultuurcentrum De Werf uitbreken. Tijdens de zomermaanden organiseert De Werf toneelstukken op publieke plaatsen zoals de spiegelvijver in ‘t Stadspark of op het binnenplein op de Pupillensite. 

We investeren in Cirk! zodat het kan uitgroeien tot een bovenlokaal circusfestival. De acts mogen nog gekker en grootser met stad Aalst als uniek schouwtoneel. 

Netwerk Aalst is voor vele Aalstenaars nog een verborgen parel. Nochtans is Netwerk een belangrijke plaats voor experiment en culturele uitwisseling. De ideale voedingsbodem voor nieuw artistiek talent. We laten Aalstenaars proeven van de werking van Netwerk door woord, beeld en dans naar het centrum van Aalst te brengen in de vorm van openluchttentoonstellingen, filmvoorstellingen of performances. Kunstoevers is hier een goed voorbeeld van. Maar we willen toevallige passanten nog meer overvallen met lokaal artistiek talent.

Cinema Aalst is meer dan louter een fuifzaal. Het moet een laagdrempelige plaats zijn waar jong talent kan experimenteren en repeteren. We voorzien hiervoor voldoende middelen en sporen jongeren aan om van de faciliteiten gebruik te maken.

Aalst kent veel creatief talent en ondernemerschap. Dit talent heeft nood aan ruimte om te experimenteren en te ondernemen. Dankzij tijdelijke invullingen kunnen er creatieve broeihaarden ontstaan. In het verleden zijn er kansen blijven liggen. Denk maar aan een tijdelijke invulling in de oude bib of het historisch stadhuis. Top-down-initiatieven zoals Walstroom zijn goed bedoeld maar hebben lagere slaagkansen dan initiatieven die van onderuit ontstaan.  Wij wensen vertrouwen te geven aan Aalstenaars en hen de kans geven stadspatrimonium tijdelijk eigen te maken. Het project Walstroom wordt in die zin herbekeken.

Sport blijft de uitlaatklep bij uitstek. De Aalsterse sportclubs zijn met hun jeugdwerking van groot belang voor het sportbeleid. We blijven clubs dan ook ondersteunen met infrastructuursubsidies. De laatste jaren werd met Schotte, sportcentrum Osbroek en Aquatopia fantastische sportinfrastructuur gerealiseerd. Volgende legislatuur willen we naast de infrastructuurnoden voor de jeugdwerking van de clubs inzetten op laagdrempelige sportplekken

Aalst kent duidelijk een skatecultuur. Skaters zoeken zelf plekken op die uitdagend zijn om hun sport te beoefenen. Het Werfplein is hier een voorbeeld van. We voorzien mobiele skaterampen om deze plaatsen nog aantrekkelijker te maken voor de skatesport. Samen met de skatecommunity bekijken we ook of er bijkomende vaste plekken gerealiseerd kunnen worden. Parkour (freerunning) is een andere urban sport die in opmars is. Op het sportcentrum Osbroek brengen we een Parkourzone aan zodat deze urban sport beoefend kan worden. 

Het Ezelspleintje is een mooi voorbeeld van het hoe een sportplein het kloppend hart van een buurt kan zijn. We onderzoeken of we een dergelijk kleurrijk sportplein ook kunnen realiseren in ander dichtbevolkte wijken van Aalst met als zoekzone rechteroever (bv. Hoveniersplein).


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder