Sla navigatie over

Aalst. Stad tot uw dienst

Als liberale partij staan we voor een performante overheid die zich focust op haar kerntaken. Dat laat ons toe retributies en belastingen betaalbaar te houden en de nodige investeringen te doen in het openbaar domein.

Het net houden van Aalst is zo’n kerntaak: we voeren de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten op en treden harder op tegen de vervuiler. 

We bouwen de digitale dienstverlening verder uit. Dit heeft onmiskenbaar grote voordelen, zowel voor de burger als voor de organisatie van een efficiënte en effectieve overheid. Tegelijk garanderen we de fysieke loketwerking en hebben we oog voor iedereen voor wie de digitale sneltrein te snel voorbij raast. 

Een leefbare stad is een veilige stad. De sleutelrol hierbij is weggelegd voor een sterk politiekorps. We zijn trots op onze flikken maar willen dat ze makkelijker aanspreekbaar zijn en dat de drempel letterlijk verlaagt. Een omheind politiehuis vloekt dan ook met onze visie op een goede politiewerking. We zien politiepatrouilles in ons stadscentrum liever te voet of op de fiets dan in de combi. Daarnaast investeren we in een nabije wijkpolitie. Ten slotte maken we naast een repressief veiligheidsbeleid, ook werk van een preventief en curatief beleid.

Antwoord

De sterkte van de stadsorganisatie hangt af van haar personeel. We merken dat verschillende knappe koppen de stadsorganisatie hebben verlaten. We moeten erkennen dat het stadsbestuur hier een rol heeft in gespeeld. Politiek moet het kader vastleggen maar de ambtenarij moet de vrijheid krijgen om binnen dit kader het beleid voor te bereiden en uit te voeren. We herstellen het vertrouwen tussen de politiek en de stadsadministratie en werken aan een nieuwe open cultuur van samenwerken. Een samenwerkingscultuur die zich ook moet verder zetten in de relaties tussen Stad en mensen/verenigingen die zich willen inzetten voor een positief Aalst. 

We lichten de stedelijke dienstverlening door en maken per doelgroep (bv. ondernemers, ouderen, jongeren, nieuwkomers) een customer journey waar we vanuit perspectief van de klant de struikelblokken en ergernissen leren kennen. Tweejaarlijks meten we de tevredenheid van de klant over de belangrijkste stedelijke dienstverlening.

We behouden de fysieke dienstverlening maar nemen eveneens de vlucht vooruit in de digitale dienstverlening. Waar mogelijk worden loketbezoeken vermeden en verlopen verrichtingen automatisch. We takken hiervoor aan bij het Vlaams Burgerprofiel.

De wonderoplossing om een nette stad te krijgen bestaat niet. Er is een set aan maatregelen nodig. We blijven inzetten op sensibilisatie maar treden hard op tegen klein en groot zwerfvuil. We verhogen de boetes, controles en zetten in op mobiele camera’s. In de binnenstad vervangen we de vuilnisbakken door exemplaren met een groter volume en een peukenbakje. Daarnaast bekijken we of de vuilnisbakken slim verspreid staan. Hierbij vermijden we plekken waar vuilnisbakken zwerfvuil kunnen aantrekken, bijvoorbeeld door een gebrek aan sociale controle.

We verwijderen de omheining rond het Politiehuis en voorzien weer een open baliewerking naast het afsprakensysteem. Combi’s kunnen enkel door het autovrij gebied rijden bij dringende interventies. De politie doet zijn dagdagelijkse patrouilles te voet of met de fiets in centrum Aalst. De Aalsterse politie is steeds aanspreekbaar en werkt wijkgericht.

Zoals in alle steden is de aanpak van drugsmisbruik een grote uitdaging. We richten het repressieve beleid op de dealers en werken een curatieve zorg uit voor de gebruikers. Een beleid dat enkel gericht is op criminalisering zien we niet als de oplossing. We werken een integrale en evenwichtige aanpak uit in een drugbeleidsplan waarin alle acties van preventie tot repressie worden opgenomen.

We wegen binnen de Hulpverleningszone Zuid-Oost op de beslissing om een moderne hoofdkazerne te bouwen voor de Aalsterse brandweer. Daarnaast zetten we in op verdere professionalisering met bijzondere aandacht voor het personeelsbeleid. Hierbij hebben we niet alleen oog voor voldoende personeel maar ook voor opleiding en kennisoverdracht.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder