Sla navigatie over

Jean Jacques De Gucht

Jean Jacques De Gucht

Mandaat
Vlaams Volksvertegenwoordiger, Schepen

Gemeente
Aalst-Centrum

Achtergrond
Culturele Agogiek

 

Wie ben ik? 

Ik liep school in Aalst en trok vervolgens naar de Vrije Universiteit Brussel waar ik culturele agogiek studeerde. Tijdens mijn studies zag ik in hoe cultuur mensen van verschillende achtergronden kan verbinden. Als lid en voorzitter van LVSV Brussel en als vicevoorzitter van het LVSV-nationaal ontwikkelde ik mijn persoonlijke invulling van het liberalisme. Na mijn studies, in 2007, ruilde ik de universiteitsbanken en mijn stamcafé de Confrater  voor de politiek.

Sindsdien heb ik mij in de senaat en in het Vlaams parlement vastgebeten in de ethische thema's, cultuur, onderwijs en economie. Vanaf januari 2019 ben ik ook schepen in Aalst. Met de bevoegdheden openbare werken, stadsvernieuwing, mobiliteit, cultuur en personeel ga ik voluit voor mijn ambitie om van Aalst een leefbare, veilige stad te maken waar iedereen kan genieten van ontspanning, rust en groen. Ik beschouw deze thema's als hoekstenen van het liberalisme. Liberalen willen meer aandacht voor ondernemerschap tijdens de les en samenwerking met bedrijven. Om jeugdwerkloosheid terug te dringen en om economisch initiatief aan te moedigen. Liberalen streven naar meer privaat initiatief in de culturele sector. Zodat deze een duurzame toekomst heeft. Liberalen eisen dat ieder gelijk is in de vrije invulling van zijn of haar leven. Ongeacht geslacht, religie, etniciteit, taal, politieke of seksuele voorkeur.

Daarnaast ben ik papa van Jack en Charlie. Ik strijd er voor om een samenleving te creëren waarin verleden, heden en toekomst gekoesterd worden. Zowel de vorige generatie, als de mijne, als die van mijn zonen heeft recht op een vrije en welvarende samenleving; recht op een liberale samenleving.

Waarom doe ik aan politiek? Waarom engageer ik mij voor Aalst?

Als liberaal weiger ik akkoord te gaan met het negativisme dat in tijden van onzekerheid de kop opsteekt. Negativisme draagt niets bij, integendeel. Daarom stelt de liberale partij u een alternatief voor. Een alternatief dat uitgaat van vertrouwen in mensen, van vooruitgang. Een alternatief dat afstapt van bureaucratie en betutteling en u als centrale actor in uw eigen leven plaatst. Of het nu gaat over de keuze van onderwijs, de oprichting van een eigen bedrijf, de aankoop van een huis, de keuze van zorginstelling, samenlevingsvorm of de keuze op welke manier je omgaat met het levenseinde. Het is de taak van de politiek om u de mogelijkheid te geven deze keuzes op een geïnformeerde manier met zo weinig mogelijk regelneverij en inmenging te kunnen nemen. Vrijheid en verantwoordelijkheid staan centraal in dit liberale verhaal. Want zeg nu zelf: wie kan er beter over uw eigen leven beslissen dan uzelf? 

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder