Sla navigatie over

Aalst. Ondernemersstad

Open Vld Aalst staat garant voor een positief en dynamisch ondernemersklimaat in een bereikbare en levendige stad. We beperken de administratieve rompslomp voor ondernemers tot een minimum en voeren een ondernemingsvriendelijk stedelijk beleid. 

We geloven in ons winkelcentrum als het kloppend hart van onze stad. Het stadscentrum is dé ontmoetingsplaats en vervult met haar rijke aanbod aan horecazaken een belangrijke sociale functie. Als tegengewicht voor het online shoppen zetten we voluit in op beleving. Een bruisend en net stadscentrum waar het fijn is om te wandelen, zal Aalst nog meer in de markt zetten als stad waar het aangenaam winkelen en terrassen is. We beogen een divers en hoogstaand winkelaanbod en zetten in op pop-ups om nieuwe winkel- en horecaconcepten uit te testen. 

We trekken resoluut de kaart van wonen boven winkels. Daarnaast trekken we ondernemers aan om in de binnenstad hun kantoor op te richten. Hierbij denken we in eerste instantie aan startups en coworkingspaces die het levendige centrum verder versterken. 

Economische ruimte is schaars. Met het bedrijventerrein Siesegem heeft Aalst een enorme economische troef waarmee we strategisch willen omspringen. Daarnaast gaan we efficiënt om met bestaande en nieuwe bedrijventerreinen om zo onze KMO’s verdere ontwikkelingskansen te geven. 

Antwoord

We bouwen het ondernemerspunt uit bij Stad Aalst om zo ondernemers een goede stedelijke dienstverlening aan te bieden. We testen de dienstverlening aan ondernemingen van verschillende groottes uit via customer journeys. Zo kunnen we pijnpunten detecteren en onnodige regels wegwerken.

We vernieuwen, vergroenen en breiden het autovrij gebied uit om het winkelcentrum van Aalst te verfraaien. Hierbij hebben we oog voor ruime terrassen, rustpunten en toegankelijkheid voor mensen met een beperking, maar ook voor ouderen en buggy’s. 

We bespreken met de handelaars en Unizo of een erkenning als toeristisch centrum een meerwaarde biedt. Niet zozeer voor het organiseren van bijkomende koopzondagen. Maar om handelaars alle vrijheid te geven zelf te kunnen kiezen wanneer ze hun winkel open houden. 

We voorzien een pand in het winkelcentrum waarin startende ondernemers hun handel- en horecaconcept tijdelijk kunnen uittesten vooraleer een vaste stek te zoeken. We blijven starterscontracten voorzien om starters professioneel te ondersteunen bij het opstarten van hun onderneming.  

We verhogen de beleving door in te zetten op de bestaande events en nieuwe publiekevents uit te werken zoals zoektochten voor kinderen, openluchttentoonstellingen en namiddagconcerten. Samen met de handelaars werken we een nieuw concept uit voor de Topdag

Clubs en nachthoreca vormen het peper en zout van een stad. We roepen de verdere verdringing een halt toe en we erkennen de zone rond de Sint-Martinuskerk stedenbouwkundig als een night life-zone

We screenen de binnenstad op interessante panden voor kantoren en doen aan matchmaking tussen eigenaars en ondernemers die kantoor willen houden in Aalst. Naast een plek om te wonen en tot rust te komen, zetten we de Pupillensite met het historisch Stadhuis in de markt als een creatieve hub voor bedrijven met een coworking space.

Bestaande kmo- en industriezones worden geoptimaliseerd zodat er ruimte vrijkomt voor uitbreidingen of nieuwe ontwikkelingen. Tegelijkertijd laten we een ruimtelijke studie uitvoeren om toekomstige kmo-zones vast te leggen in het nieuw ruimtelijk plan Aalst 2050. Zo garanderen we dat ook op de lange termijn er voldoende ruimte voor economie beschikbaar is. 

Met het bedrijventerrein Siesegem en haar 52 hectare heeft Aalst een enorme economische troef. We ontwikkelen Siesegem als een toonaangevend duurzaam bedrijventerrein. Samen met Flanders Technology & Innovation (FTI) onderzoeken we of de invulling met health & care wel de juiste keuze is.  Er is immers grote concurrentie van relatief dichtbij gelegen universitaire ziekenhuizen en wetenschapsparken. In elk geval behouden we de ruimte voor innovatieve bedrijven met grote tewerkstellingskansen. Hiervoor voeren we samen met FTI een actief uitgiftebeleid.

Bij de toekomstplannen van Eiland Chipka voorzien we eveneens ruimte voor kantoren. De ligging nabij het station en leunend op het centrum biedt immers belangrijke economische kansen. We maken van het Eiland Chipka een plek waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder