Sla navigatie over

Aalst. Stad in beweging

We kiezen voor een duurzaam mobiliteitsbeleid zonder de auto uit te sluiten. Daarbij geven we voorrang aan voetgangers en fietsers en voorzien we in veilige infrastructuur. Waar nodig passen we de verkeerscirculatie aan. Hierbij streven we vlotte en veilige verbindingen met de deelgemeenten na. Zo versterken we de leefbaarheid van Aalst zonder in te boeten aan de bereikbaarheid.

Daarnaast ijveren we bij De Lijn voor een betere bediening van Aalst en breiden we de mogelijkheden voor (elektrische) deelmobiliteit gevoelig uit als alternatief voor een eerste of tweede wagen.

Antwoord

De invoering van de zone 30 in de binnenstad, de tonnagebeperking en het circulatieplan waren goede en noodzakelijke stappen om het zacht verkeer meer kansen te geven en om de leefbaarheid te verbeteren. Daarnaast werken we zwarte punten weg en maken we de omgeving veiliger voor fietsers en voetgangers. Bovendien komt er ruimte vrij voor een Kaaienpark langs de DenderWe versterken de handhaving van het circulatieplan met aandacht voor het respecteren van de fietsstraten. We willen dat iedereen de snelheid van 30 km per uur respecteert. Dit is niet alleen leefbaarder maar ook veel veiliger. 

We breiden het autoluwe gebied van de Molenstraat uit naar de Zwarte Zusterstraat/Graanmarkt. Meteen kan de Graanmarkt en omgeving ook opgewaardeerd worden als groen rustpunt in de stad. Daarnaast laten we het autovrij gebied beginnen waar de Pontstaat aan de Klapstraat kruist. De Ridderstraat en de Peperstraat richten we zo in dat voetgangers en fietsers duidelijk voorrang hebben op auto’s. Zo verhogen we de verkeersveiligheid aan de scholen en aan Utopia en geven we nieuwe kansen aan handel en horeca. 

We maken de Varkensmarkt en omgeving autoluwer en zetten extra in op beleving en groen.

We eisen van Vlaanderen een dringende en integrale heraanleg van het kruispunt aan de Alfred Nichelsstraat met de ring, een veilige fietsoversteekplaats is daar onontbeerlijk.  

We pleiten bij Vlaanderen voor een ondertunneling van de Haring die voor een opwaardering van de ruime omgeving zal zorgen. Maar ijveren ook om het verkeer er veiliger te maken voor fietsers op korte termijn.  

We maken een trottoir-actieplan op voor heel Aalst en voeren dit onverkort uit. We willen op alle drukke voetgangersassen een obstakelvrije ruimte van twee meter. Zo gunnen we mensen die moeilijk te been zijn, rolstoelgebruikers en buggy’s de nodige ruimte. 

Bezoekers die met de auto komen, leiden we naar de verschillende goed bereikbare parkings. In het gebied van betalend straatparkeren reserveren we meer plaatsen voor buurtbewoners en breiden we het aantal shop&go-plaatsen aan handelszaken uit

We blijven verder inzetten op veilige fietsinfrastructuur. Zo realiseren we de fietsersbrug over de Dender tussen rechteroever en de nieuwe stationsdoorgang. Bij de heraanleg van wegen krijgen veilige en comfortabele fietspaden prioriteit met aansluiting op fietssnelweg.

We breiden het aantal fietsenstallingen fors uit. Hierbij houden we rekening met plaatsen voor cargo- en bakfietsen en kiezen we voor een fris en mooi ontwerp met oplaadpunten. We voorzien een bewaakte fietsenstalling op de parking KeizershallenIn de wijken onderzoeken we welke mogelijkheden er zijn om fietsen op een veilige manier te stallen.

We zien af van een ondergrondse parking onder het Esplanadeplein en zetten in op voldoende fietsparking. We zetten volop in op de omringende parkings zoals de stationsparking en de parking aan de Postsite. Een goede ontsluiting van de Stationsparking is evenwel cruciaal en moet zo snel mogelijk gerealiseerd worden. Zo geven we het Esplanadeplein alle kansen als ontmoetingsplaats en als versterking van het winkelgebied met de gerestaureerde Sint-Jozefkerk.

We gaan verder op de ingeslagen weg om de nodige laadinfrastructuur te voorzien aan de rand van het winkelgebied en in de wijken. Daarnaast streven we een vervijfvoudiging van het aantal deelwagens na en voorzien hiervoor de nodige parkeerplaatsen met laadinfrastructuur. Deelwagens zijn niet alleen belangrijk om mensen aan te zetten om op een andere manier naar mobiliteit in het stedelijk gebied te kijken, ook in de deelgemeenten kunnen ze er voor zorgen dat mensen meerdere verplaatsingsmogelijkheden hebben.

Wij horen graag uw mening. Wat vindt u van bovenstaande? Klik hier om het ons te laten weten!


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder