Sla navigatie over

Aalst. Stad in transitie

Aalst staat voor een kantelpunt. De stad kan vervellen tot een dynamische stad op mensenmaat, maar dan dringen duurzame keuzes zich op. 

De klimaatverandering stelt steden voor grote uitdagingen. Om Aalst hiertegen te wapenen, zetten we in op ontharding en vergroening en voorzien we voldoende ruimte voor water. We vergroten onze natuurgebieden en trekken de natuur door tot de wijken en het centrum. 

De ligging aan de Dender biedt grote kansen voor Aalst als woonstad omgeven door water en natuur. Maar de huidige industriële invulling van het eiland Chipka zet een rem op de ontwikkeling van onze stad. Samen met de Aalstenaars maken we de nieuwe toekomst voor dit stadsdeel concreet. Zo kan het eiland Chipka een toegankelijke plek worden waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen in het groen.

Om haar aantrekkingskracht te behouden, dringt een vernieuwing en vergroening van de binnenstad zich op. Tegelijkertijd hebben we oog voor het Aalsters erfgoed en beschermen we het waar nodig. We investeren eveneens in de unieke karakters van de deelgemeenten. Bij de vernieuwing van het openbaar domein kiezen we voor kindvriendelijke ontwerpen en garanderen we de integrale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en buggy’s.

Het is belangrijk dat woningen betaalbaar blijven. We werken hiervoor samen met private ontwikkelaars. Een groeiend kwalitatief privaat aanbod zal immers een belangrijk deel van de oplossing zijn. Tegelijk voorzien we in sociale woningen voor wie niet op de private markt terecht kan. 

De groei in het aantal woningen moet verstandig en doordacht zijn. We streven een slimme verdichting na die kernversterkend werkt. Tegelijkertijd voorzien we in dichtbevolkte wijken de nodige zuurstof door meer groen en plaats voor ontspanning te voorzien. 

Antwoord

We maken een nieuw ruimtelijk plan op voor Aalst 2050. Dit plan zal aangeven waar plek is voor wonen, economie, groen, sport en recreatie. De ruimte is schaars. Waar mogelijk zullen kernen versterkt worden en zullen we hoger moeten bouwen. Tegelijkertijd moet een stad kunnen ademen. De natuur willen we  beschermen en dichtbevolkte wijken moeten leefbaar blijven. De oplossing: verdichten en verluchten tegelijkertijd. 

Uit het nieuw ruimtelijk plan volgt ook een ruimtelijk uitvoeringsplan natuurgroen om het kostbare natuurgroen te beschermen en uit te breiden. Dit koppelen we aan een investeringsprogramma om private gronden met waardevol groen aan te kopen. 

Bij elke (her)aanleg van het openbaar domein ontharden we minstens 10%. Dit zorgt voor meer groen in de stad en bereidt Aalst voor op de klimaatveranderingen.

We versnellen de heropwaardering van de oevers aan de Dender. De toekomstvisie voor De Kaaien is hierbij richtinggevend. Met de aanleg van een Kaaienpark langs de Dender versterken we de meerwaarde van water in de stad en brengen we de rivier tot de Aalstenaars.  

We maken een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het Eiland Chipka waarbij we de Oude Dender in ere herstellen. Hierbij onderzoeken we of een open zwemplek mogelijk is in de toekomst. Bij de nieuwe plannen voor het Eiland Chipka betrekken we nauw de Aalstenaars via infomarkten en tekentafels. We geloven in een reconversie van de site vanaf 2030 en starten de onderhandelingen met Tereos en de Vlaamse overheid op aan het begin van de volgende legislatuur.  

We maken een parkenplan op voor Aalst en streven volgende legislatuur minstens twee bijkomende wijkparken in het centrum na. We gaan in overleg voor de aankoop van de tuin van Gaston De Pauw (Pieter Coeckestraat) en richten het in als wijkpark voor de buurt. Hetzelfde doen we voor de grond aan de Ledebaan, Welvaartstraat en César Haeltermanstraat, waar de focus op sport en ontspannen in het groen ligt. We herstellen het Begijnhof in haar oude glorie, waarbij de nadruk ligt op woonkwaliteit voor de bewoners en ruimte voor rust in het groen in het centrum van onze stad.

Ook de deelgemeenten worden niet uit het oog verloren. De Faluintjes hebben veel groen, we maken deze op een goede manier toegankelijk. We onderzoeken daarnaast welke mogelijkheden er zijn om ook hier rust en ontspanningsruimte binnen het openbaar domein te voorzien.

De vergroening en vernieuwing van de binnenstad wordt verder gezet. De Grote Markt, de Kerkstraat en het Priester Daensplein krijgen prioriteit. Met een nieuw en verfrissend ontwerp voorzien we plaats voor terrassen en evenementen, maar ook voor groen en verkoeling. Ook het Statieplein en de Hopmarkt verdienen bijkomend groen. Op de Hopmarkt kan zo het deel naast de ingang van de parking een aangenaam terrassenplein worden. We maken de binnentuin van de Pupillen eindelijk publiek toegankelijk en koesteren het als stilteplek in de drukke stad. De plannen van het Esplanadeplein worden afgestemd op de renovatie van de Sint-Jozefkerk. We gaan voor een groene en autoluwe ontmoetingsplek. De Sint-Jozefkerk moet zijn publieksfunctie behouden als plaats voor kunst en cultuur aangevuld met horeca. CC De Werf heeft mooie accommodatie maar een platte vloer is niet mogelijk, de kerk kan een antwoord bieden op deze vraag. De kerk leent zich daarnaast akoestisch uitstekend als concertzaal en met zijn afmetingen zelfs voor spectaculaire circusvoorstellingen van Cirk!.  We maken plannen voor een vernieuwde Houtmarkt die de binnenstad verbindt met de Watertorenwijk. Ook hier willen we vergroenen zodat de Houtmarkt, niet enkel een parking is maar kan uitgroeien tot een aangename ontmoetingsplaats voor de buurt met ruimte voor terrassen. 

In de kern van Aalst gaat veel potentiële woonruimte boven winkels verloren. We stimuleren wonen boven winkels en onderzoeken of we dit via stedenbouwkundige instrumenten kunnen ondersteunen. Op deze manier versterken we ook ons kernwinkelgebied en zorgen we voor een verhoogde sociale controle.

We maken een erfgoedplan op voor Aalst en gaan voor een erkenning als onroerenderfgoedgemeente bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit verzekert het engagement dat we willen nemen op het vlak van erfgoed. 

We verliezen de deelgemeenten niet uit het oog. De uitdagingen zijn immers niet alleen groot in het centrum van de stad. Elke deelgemeente heeft een uniek karakter en dit moeten we dan ook versterken en uitdragen. De deelgemeenten (zoals Erembodegem) die een sterke verstedelijking die drukt op de leefbaarheid van het dorp kennen, verdienen een aangepaste aanpak.

We nemen een doorstart in het Project Tragel. We passen het programma aan zodat mobiliteit niet langer een blokkerende factor is. De focus ligt op wonen, vergroenen en het realiseren van een evenementenzaal. Bijkomende handel mag geen concurrentie vormen voor de binnenstad. Bij het vernieuwen van de plannen hebben we oog voor ontharding en andere klimaatadaptatiemaatregelen. 

We zetten een Taskforce Wonen op tussen stadsdiensten, ontwerpers en private ontwikkelaars. Zo kunnen we doordachte en kwaliteitsvolle keuzes voorbereiden om het aantal private wooneenheden te laten groeien. Een groot deel van de bestaande Aalsterse woningen voldoet niet op het vlak van energiezuinigheid. We zetten in op een wijkgerichte aanpak waarbij eigenaars en huurders ontzorgd worden in de werken en waarbij de lagere inkomens financiële steun ontvangen. We renoveren de bestaande sociale woningen. Bij nieuwe projecten waken we over een goede spreiding om zo een betere sociale mix binnen Aalst te krijgen. 

Wij horen graag uw mening. Wat vindt u van bovenstaande? Klik hier om het ons te laten weten!


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder