Sla navigatie over

Aalst. Stad in transitie

Aalst staat voor een kantelpunt. De stad kan vervellen tot een dynamische stad op mensenmaat, maar dan dringen duurzame keuzes zich op. 

De klimaatverandering stelt steden voor grote uitdagingen. Om Aalst hiertegen te wapenen, zetten we in op ontharding en vergroening en voorzien we voldoende ruimte voor water. We vergroten onze natuurgebieden en trekken de natuur door tot de wijken en het centrum. 

De ligging aan de Dender biedt grote kansen voor Aalst als woonstad omgeven door water en natuur. Maar de huidige industriële invulling van het eiland Chipka zet een rem op de ontwikkeling van onze stad. Samen met de Aalstenaars maken we de nieuwe toekomst voor dit stadsdeel concreet. Zo kan het eiland Chipka een toegankelijke plek worden waar het fijn is om te wonen, te werken en te ontspannen in het groen.

Om haar aantrekkingskracht te behouden, dringt een vernieuwing en vergroening van de binnenstad zich op. Tegelijkertijd hebben we oog voor het Aalsters erfgoed en beschermen we het waar nodig. We investeren eveneens in de unieke karakters van de deelgemeenten. Bij de vernieuwing van het openbaar domein kiezen we voor kindvriendelijke ontwerpen en garanderen we de integrale toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers en buggy’s.

Het is belangrijk dat woningen betaalbaar blijven. We werken hiervoor samen met private ontwikkelaars. Een groeiend kwalitatief privaat aanbod zal immers een belangrijk deel van de oplossing zijn. Tegelijk voorzien we in sociale woningen voor wie niet op de private markt terecht kan. 

De groei in het aantal woningen moet verstandig en doordacht zijn. We streven een slimme verdichting na die kernversterkend werkt. Tegelijkertijd voorzien we in dichtbevolkte wijken de nodige zuurstof door meer groen en plaats voor ontspanning te voorzien. 

Antwoord

We maken een nieuw ruimtelijk plan op voor Aalst 2050. Dit plan zal aangeven waar plek is voor wonen, economie, groen, sport en recreatie. De ruimte is schaars. Waar mogelijk zullen kernen versterkt worden en zullen we hoger moeten bouwen. Tegelijkertijd moet een stad kunnen ademen. De natuur willen we  beschermen en dichtbevolkte wijken moeten leefbaar blijven. De oplossing: verdichten en verluchten tegelijkertijd. 

Uit het nieuw ruimtelijk plan volgt ook een ruimtelijk uitvoeringsplan natuurgroen om het kostbare natuurgroen te beschermen en uit te breiden. Dit koppelen we aan een investeringsprogramma om private gronden met waardevol groen aan te kopen. 

Bij elke (her)aanleg van het openbaar domein ontharden we minstens 10%. Dit zorgt voor meer groen in de stad en bereidt Aalst voor op de klimaatveranderingen.

We versnellen de heropwaardering van de oevers aan de Dender. De toekomstvisie voor De Kaaien is hierbij richtinggevend. Hierbij onderzoeken we of een open zwemplek mogelijk is in de toekomst. We maken een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan op voor het Eiland Chipka. Hierbij betrekken we nauw de Aalstenaars via infomarkten en tekentafels. We geloven in een reconversie van de site vanaf 2030. 

We maken een parkenplan op voor Aalst en streven volgende legislatuur twee bijkomende wijkparken na. We richten de tuin van Gaston de pauw in als wijkpark voor de buurt.

De vergroening en vernieuwing van de binnenstad wordt verder gezet. De Grote Markt krijgt prioriteit. Met een nieuw en verfrissend ontwerp voorzien we plaats voor terrassen en evenementen, maar ook voor groen en verkoeling. Ook het Statieplein en de Hopmarkt verdienen bijkomend groen. Op de Hopmarkt kan zo het deel naast de ingang van de parking een aangenaam terrassenplein worden. We maken de binnentuin van de Pupillen eindelijk publiek toegankelijk en koesteren het als stilteplek in de drukke stad. De plannen van het Esplanadeplein worden afgestemd op de renovatie van de Sint-Jozefkerk. Hierbij zien we af van een ondergrondse parking. We gaan resoluut voor een groene en autoluwe ontmoetingsplek. De Sint-Jozefkerk moet zijn publieksfunctie behouden. Voor Open VLD Aalst kan dit ook privaat uitgebaat worden als plaats voor horeca, kunst en cultuur. We maken plannen voor een vernieuwde Houtmarkt die de binnenstad verbindt met de Watertorenwijk. Ook hier willen we vergroenen zodat de Houtmarkt kan uitgroeien tot een aangename ontmoetingsplaats voor de buurt met ruimte voor terrassen. 

In de kern van Aalst gaat veel potentiële woonruimte boven winkels verloren. We stimuleren wonen boven winkels via subsidies en onderzoeken of we dit via stedenbouwkundige instrumenten kunnen afdwingen. 

We maken een erfgoedplan op voor Aalst en gaan voor een erkenning als onroerenderfgoedgemeente bij het Vlaams Agentschap Onroerend Erfgoed. Dit verzekert het engagement dat we willen nemen op het vlak van erfgoed. 

We verliezen de deelgemeenten niet uit het oog. Elke legislatuur moet de kern van een deelgemeente grondig aangepakt worden. Volgende legislatuur nemen we Erembodegem in het vizier. De deelgemeente kent een sterke verstedelijking die drukt op de leefbaarheid van het dorp. Samen met de inwoners maken we een plan op voor een vernieuwd dorpsplein en we willen de heraanleg binnen de legislatuur uitvoeren. 

We nemen een doorstart in het Project Tragel. We passen het programma aan zodat mobiliteit niet langer een blokkerende factor is. De focus ligt op wonen, vergroenen en het realiseren van een evenementenzaal. Bijkomende handel mag geen concurrentie vormen met de binnenstad. Bij het vernieuwen van de plannen hebben we oog voor ontharding en andere klimaatadaptatiemaatregelen. 

We zetten een Taskforce Wonen op tussen stadsdiensten, ontwerpers en private ontwikkelaars. Zo kunnen we doordachte en kwaliteitsvolle keuzes voorbereiden om het aantal private wooneenheden te laten groeien. We renoveren de bestaande sociale woningen. Bij nieuwe projecten waken we over een goede spreiding om zo een betere sociale mix binnen Aalst te krijgen. 


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder