Sla navigatie over

Visara Selimi

Visara Selimi

Mandaat
Ledenbeheerder

Woonplaats
Aalst

Leeftijd
27 jaar (1996)

 

Wie ben ik? 

Ik ben criminologe van opleiding en werk momenteel bij de FOD Binnenlandse zaken. In mijn vrije tijd reis ik heel graag en engageer ik me bij de liberale jongerenbeweging.

Waarom doe ik aan politiek? Waarom engageer ik mij voor Aalst? 

Beslissingen van de lokale overheid hebben een directe en onmiddellijke invloed op het dagelijkse leven van de Aalstenaars. Verschillende thema’s waaronder onderwijs, openbare veiligheid, transport en ruimtelijke ordening worden allemaal beïnvloed door lokale politiek. Door me te engageren, stelt me dit in staat om mee vorm te geven aan het beleid dat rechtstreeks invloed heeft op de inwoners van onze mooie Ajuinenstad.

Ik heb geen evidente jeugd gehad. Ik ben opgegroeid in wat ze een “kansarm” gezin noemen. Mijn ouders hebben hard gewerkt om te staan waar ze nu staan. Toen ik jongvolwassen werd, heb ik heel wat obstakels moeten doorzwemmen waardoor ik wel wat valkuilen/uitdagingen in onze samenleving heb waargenomen. Vanuit mijn liberale ideologie vind ik het dan ook belangrijk dat iedereen gelijke kansen heeft om te geraken waar ze willen geraken. Daarvoor moeten de juiste handvaten geboden worden. We zijn allemaal individuen met unieke dromen en wensen maar we moeten wel allemaal de tools ter beschikking hebben om deze unieke dromen waar te maken.

De veiligheid van onze burgers moet voorop staan, in brede zin. Daarmee bedoel ik zowel mentale als fysieke veiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat we meer moeten inzetten op het informeren en communiceren met de burger in plaats van steeds te reageren aan de hand van repressieve maatregelen. Inburgering en het bevorderen van de sociale cohesie is nog zo’n belangrijk aspect waar we als liberalen reeds op inzetten maar noodzakelijk blijft in een steeds evoluerende en diverse maatschappij.

Tot slot kom ik uit een echte ondernemersfamilie en ben ik ervan overtuigd dat ondernemers de motor zijn van onze economie. Ook voor hen wil ik aan politiek doen, meer vrijheid om te kunnen ondernemen betekent minder regels vanuit de overheid. Veel ondernemers haken af omdat een berg regeltjes op hen afkomt. Dat kan en moet anders. We moeten mensen stimuleren om te ondernemen en niet afschrikken.

Wat zijn de grootste uitdagingen voor Aalst in de komende 5 jaar?

De steeds evoluerende samenleving, op digitaal vlak, brengt uitdagingen met zich mee. Zo is het belangrijk met deze digitale evoluties rekening te houden en online criminaliteit gerichter aan te pakken. Aalst is een stad in verandering, dat betekent dat er ook op vlak van diversiteit heel wat uitdagingen zijn. We moeten een positieve dialoog tussen onze burgers stimuleren en wederzijdse stereotypen aanpakken zodat we de sociale cohesie kunnen versterken. Daarnaast zal het ook een uitdaging zijn om betaalbare woningen en voldoende onderwijsplekken te voorzien voor iedereen. De ruimtelijke ordening is ook een uitdaging, Vlaanderen is volgebouwd maar we moeten “out of the box” durven nadenken over hoe we de beschikbare ruimte maximaal en duurzaam kunnen inzetten. Die ruimte moet functioneel en praktisch zijn, maar ook groen. 

Hoe zie ik Aalst in 2030? 

Een stad die nog meer inzet op inburgering. Die inzet op de mentale en fysieke veiligheid van de burgers met een integraal en geïntegreerd veiligheidsbeleid, met respect voor onze veiligheidsprofessionals en waarin de drugsproblematiek wordt benoemd en aangepakt. Een stad waar de Aalstenaars toegang hebben tot betaalbare woningen en er verdere stappen worden gezet om de ruimtelijke ordening optimaal te benutten met oog voor duurzaamheid. Een stad met genoeg onderwijsplekken. En tot slot een stad met minder leegstand waar onze Aalstenaars durven ondernemen.

Wat is mijn favoriete plek in Aalst?

Liefst vertoef ik in het centrum, de grote markt, waar ik graag lokaal winkel en terrasjes doe. Mijn mama werkt in de H&M in Aalst dus daar zal je mij ook vaak tegenkomen. Ik blijf het indrukwekkend vinden om langs de Zwette maan te passeren. Er werd, en wordt nog steeds, zoveel kennis doorgegeven via boeken. Ik vind dat gek om te beseffen. De betekenis van literatuur is uniek voor elke mens. Je kan boeken lezen om aan zelfreflectie te doen, om je cultureel te verrijken, maar ook om jezelf uren te verliezen in een fictieve wereld.

 

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder