Sla navigatie over

Scholen verplicht hun infrastructuur open te stellen

Het Vlaams Parlement heeft woensdag het decreet Open Scholen goedgekeurd. Met dit decreet worden scholen voortaan verplicht hun infrastructuur ook open te stellen na de schooluren.

Met dit decreet wordt duidelijk gesteld dat de infrastructuur die voor een groot deel met overheidsmiddelen wordt gefinancierd, na de schooluren moet opengesteld worden voor derden. Dit is zeer goed nieuws voor bijvoorbeeld lokale jeugdbewegingen, carnavalsverenigingen of theatergroepen.

De openstelling wordt een voorwaarde om investeringsmiddelen te krijgen voor nieuwe schoolinfrastructuur of renovatie. Daarnaast is het decreet wel billijk: scholen die hun infrastructuur niet willen openstellen, kunnen dit argumenteren. Nu al wordt 60% van de schoolgebouwen opengesteld na de schooluren, maar dit kan nog beter. Het Vlaamse schoolgebouwenpatrimonium heeft een geschatte oppervlakte van 19,1 miljoen vierkante meter. Het decreet is hierdoor een uitvoering van het masterplan “Scholenbouw 2.0”.

Daarnaast is het belangrijk dat de lokale besturen in het proces worden betrokken. Zij weten als geen ander waar de noden lokaal liggen. Het is normaal dat sommige schoolbesturen vragen en praktische bezwaren zouden hebben. Maar met de nodige ondersteuning en financiële steun kunnen wij hier samen een succesverhaal van maken.

Volgens Jean-Jacques De Gucht (Open Vld) is dit een uitstekende zaak: “Het is onbegrijpelijk dat schoolgebouwen die, alleen al in de schoolvakanties vier maanden gesloten zijn, niet gebruikt worden. Hiermee zorgen wij ervoor dat onze scholen meer dan ooit de spilfiguur worden in het sociaal weefsel van Aalst”.


Plaats als eerste een reactie

Controleer je email om je profiel te activeren

Gemaakt door Code Nation via NationBuilder